Sale! Barrier Rogue
Barrier Rogue

Barrier Rogue set Tuskar mới nhất nằm trong fall compendium 2015.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Whisky the Stout Artifact
Whisky the Stout Artifact

Whisky the Stout Artifact immortal tuskar trong Fall season 2015 Dota 2.

470.000 

Giá Card: 670.000 

Thêm vào giỏ hàng