Sale! Barrier Rogue
Barrier Rogue

Barrier Rogue set Tuskar mới nhất nằm trong fall compendium 2015.

40.000  25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Whisky the Stout Artifact
Whisky the Stout Artifact

Whisky the Stout Artifact immortal tuskar trong Fall season 2015 Dota 2.

370.000  220.000 

Giá Card: 315.000 

Thêm vào giỏ