Distinguished Expeditionary
Distinguished Expeditionary
Distinguished Expeditionary Tusk new set item The International 2019 Collector's Cache II. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Eternal Icebreaker
Eternal Icebreaker
Eternal Icebreaker Tusk new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Eye of the Weathered Storm
Eye of the Weathered Storm

Eye of the Weathered Storm Tusk new set item Dota 2,Frostivus 2017 Treasure.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Piscean Pulverizer
Golden Piscean Pulverizer
Golden Piscean Pulverizer Tusk Very rare new dota 2 set trove carafe 2019.
55.000 

Giá Card: 80.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Jingle Fist Bundle
Jingle Fist Bundle
Jingle Fist Bundle
640.000 

Giá Card: 915.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Piscean Pulverizer
Piscean Pulverizer
Piscean Pulverizer Tusk new dota 2 set trove carafe 2019.
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Taunt: Fight Me!
Taunt: Fight Me!
Taunt: Fight Me! Tusk taunt Dota 2.
40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng