Block of The International 2015
Block of The International 2015

Block of The International 2015 Effigy TI5 Dota 2.

85.000 

Giá Card: 120.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Effigy Block of Frost
Effigy Block of Frost

Effigy Block of Frost Dota 2 Effigy.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Effigy Block of Jade
Effigy Block of Jade

Effigy Block of Jade Dota 2 Effigy.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Effigy Block The International 2015
Effigy Block The International 2015

Effigy Block The International 2015 Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Effigy Reforger
Effigy Reforger

Effigy Reforger dùng để sửa các Effigy đã tạo.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gối Alliance
Gối Alliance

Gối Alliance được làm bằng vải nỉ kích thước 40×40 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình sẽ … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gối Dota2
Gối Dota2

Gối Dota2 được làm bằng vải nỉ kích thước 40×40 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình sẽ … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gối Evil Geniuses
Gối Evil Geniuses

Gối Evil Geniuses được làm bằng vải nỉ kích thước 40×40 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gối Invictus Gaming
Gối Invictus Gaming

Gối Invictus Gaming (IG) được làm bằng vải nỉ kích thước 40×40 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gối LGD
Gối LGD

Gối LGD được làm bằng vải nỉ kích thước 40×40 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình sẽ … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gối MID or FEED
Gối MID or FEED

Gối MID or FEED được làm bằng vải nỉ kích thước 40×40 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gối Navi
Gối Navi

Gối Navi được làm bằng vải nỉ kích thước 35×50 cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình sẽ … Continued

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng