Sale! Treasure Upgrade Infuser Winter 2016
Treasure Upgrade Infuser Winter 2016

Treasure Upgrade Infuser Winter 2016 dùng để upgrade các style,effect của set item trong các chest Shanghai Major 2016.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng