Sale! Treasure of the Tireless Crafter
Treasure of the Tireless Crafter

Treasure of the Tireless Crafter của giải MLG World Finals 2015. Charm treasure này đã có hàng và có bán tại đây : https://xgemstore.com/san-pham/charm-of-the-tireless-crafter/

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng