Sale! Treasure of the Hallowed Lands
Treasure of the Hallowed Lands

Treasure of the Hallowed Lands Chest mới Set mới :v Chi tiết bạn có thể xem tại : http://www.dota2.com/store/itemdetails/11110

45.000  25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ