Ceaseless Sorcery
Ceaseless Sorcery

Ceaseless Sorcery Warlock item Dota 2.

1.580.000 

Giá Card: 2.255.000 

Thêm vào giỏ
Diabolic Aspect
Diabolic Aspect

Diabolic Aspect Chaos Knight item Dota 2.

1.650.000 

Giá Card: 2.355.000 

Thêm vào giỏ
Pipe of Dezun
Pipe of Dezun

Pipe of Dezun Dazzle item Dota 2.

2.850.000 

Giá Card: 4.070.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Shaper’s Relics
Shaper’s Relics

Shaper’s Relics Elder Titan item Dota 2.

950.000  850.000 

Giá Card: 1.215.000 

Thêm vào giỏ
Shattered Greatsword
Shattered Greatsword

Shattered Greatsword Sven item Dota 2.

8.500.000 

Giá Card: 12.145.000 

Thêm vào giỏ
Thundering Flail
Thundering Flail

Thundering Flail Spirit Breaker item Dota 2.

900.000 

Giá Card: 1.285.000 

Thêm vào giỏ