Sale! Toll of the Fearful Aria (Full unlock)
Toll of the Fearful Aria (Full unlock)

Toll of the Fearful Aria Set Phantom Assassin mới nhất của EE’sama nằm trong Fall compendium 2015. SET ĐÃ FULL UNLOCK STYLE.

170.000 

Giá Card: 245.000 

Thêm vào giỏ hàng