Clearcut Cavalier
Clearcut Cavalier
Clearcut Cavalier Timbersaw new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ
Golden Rectifier
Golden Rectifier
Golden Rectifier Timbersaw new immortal Very rare item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Rectifier
Rectifier
Timbersaw new immortal item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ
Trek of the Trailblazer
Trek of the Trailblazer

Trek of the Trailblazer Timbersaw new set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ