Sale! Pachyderm Powderwagon
Pachyderm Powderwagon
Pachyderm Powderwagon Techies Rare new dota 2 set trove carafe 2019.
95.000 

Giá Card: 135.000 

Thêm vào giỏ hàng
Primer of the Sapper’s Guile
Primer of the Sapper’s Guile

Primer of the Sapper’s Guile Techies new set item The International 2018 Collector’s Cache. HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ.

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Taunt: We Have Liftoff
Taunt: We Have Liftoff

Taunt: We Have Liftoff Techies taunt Dota 2.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng