Bombtrails and Boomsticks
Bombtrails and Boomsticks
Bombtrails and Boomsticks Techies new set item Diretide 2020 Dota 2.
70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! March of the Powderkeg Patrol
March of the Powderkeg Patrol

March of the Powderkeg Patrol Techies new set item Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Pachyderm Powderwagon
Pachyderm Powderwagon
Pachyderm Powderwagon Techies Rare new dota 2 set trove carafe 2019.
95.000 

Giá Card: 135.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Powdersled Rookery
Powdersled Rookery

Powdersled Rookery Techies new set item Dota 2.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Primer of the Sapper’s Guile
Primer of the Sapper’s Guile

Primer of the Sapper’s Guile Techies new set item The International 2018 Collector’s Cache. HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ.

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Taunt: We Have Liftoff
Taunt: We Have Liftoff

Taunt: We Have Liftoff Techies taunt Dota 2.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
War Rig Eradicators
War Rig Eradicators
War Rig Eradicators Techies new set item Dota 2 , cache 2 2022. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ hàng