Taunt: Shaman Dance
Taunt: Shaman Dance
Taunt: Shaman Dance Shadow Shaman taunt ti9 item Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng