Taunt: Harsh Critique
Taunt: Harsh Critique
Taunt: Harsh Critique Grimstroke taunt item ti9 Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng