Taunt: Cold Hearted!
Taunt: Cold Hearted!
Taunt: Cold Hearted! Ancient Apparition taunt item ti9 Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng