Taunt: Blades of Gory
Taunt: Blades of Gory
Taunt: Blades of Gory
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng