Champion of Discord
Champion of Discord

Champion of Discord

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Chaos Knight’s Armlet of Mordiggian
Chaos Knight’s Armlet of Mordiggian

Chaos Knight’s Armlet of Mordiggian

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Charge of the Tundra Warden
Charge of the Tundra Warden

Charge of the Tundra Warden Crystal Maiden Set Dota 2. Treasure of the Crafter’s Relic đã có hàng trade được với giá rẻ : Naga Siren : Arms of the Captive Princess Nyx Assassin : Deviant Metamorphosis Crystal Maiden : … Continued

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Chronite Defense Set
Chronite Defense Set

Chronite Defense Set

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Colossal Crystal Chorus
Colossal Crystal Chorus

Colossal Crystal Chorus Immortal Meepo mới trong Immortal Chest III của Compendium 2015.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Conch Cudgel
Conch Cudgel

Conch Cudgel

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Corpsemaker
Corpsemaker

Corpsemaker

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Corruptor
Corruptor

Corruptor

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Covert Saboteur
Covert Saboteur

Covert Saboteur Riki Dota 2. Các set trong Treasure of the Grimsneer’s Stash đã trade được với giá rẻ hơn nhiều,mình đã up lên web cho bạn nào quan tâm 😀 – Lich : Garb of the Frost Lord – … Continued

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Crawblade
Crawblade

Crawblade Slark weapon Dota 2.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crest of the Wyrm Lords
Crest of the Wyrm Lords

Crest of the Wyrm Lords

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crown of the Death Priestess
Crown of the Death Priestess

Crown of the Death Priestess

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng