1000 Steam Point New
1000 Steam Point

Xgemstore hiện đang bán Steam point để anh em trang trí profile của mình nhé ạ. **Lưu ý : Bạn sẽ nhận được 1000 steam point trong tài khoản sau 14 ngày Link point shop: https://store.steampowered.com/points/shop/

8.000 

Giá Card: 10.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! 10000 Steam Point New
10000 Steam Point

Xgemstore hiện đang bán Steam point để anh em trang trí profile của mình nhé ạ. **Lưu ý : Bạn sẽ nhận được 10000 steam point trong tài khoản sau 14 ngày Link point shop: https://store.steampowered.com/points/shop/

65.000 

Giá Card: 95.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! 20000 Steam Point New
20000 Steam Point

Xgemstore hiện đang bán Steam point để anh em trang trí profile của mình nhé ạ. **Lưu ý : Bạn sẽ nhận được 20000 steam point trong tài khoản sau 14 ngày Link point shop: https://store.steampowered.com/points/shop/

120.000 

Giá Card: 170.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! 5000 Steam Point New
5000 Steam Point

Xgemstore hiện đang bán Steam point để anh em trang trí profile của mình nhé ạ. **Lưu ý : Bạn sẽ nhận được 5000 steam point trong tài khoản sau 14 ngày Link point shop: https://store.steampowered.com/points/shop/

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! 50000 Steam Point New
50000 Steam Point

Xgemstore hiện đang bán Steam point để anh em trang trí profile của mình nhé ạ. **Lưu ý : Bạn sẽ nhận được 50000 steam point trong tài khoản sau 14 ngày Link point shop: https://store.steampowered.com/points/shop/

280.000 

Giá Card: 400.000 

Thêm vào giỏ hàng