Fin of the First Spear
Fin of the First Spear
Fin of the First Spear Slardar new Immortal Treasure II 2020 item TI10 Dota 2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ
First of the Flood
First of the Flood
First of the Flood Slardar new immortal item Immortal Treasure III 2019 Dota 2. ti9 dota2.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Golden Fin of the First Spear
Golden Fin of the First Spear
Golden Fin of the First Spear Slardar new Immortal Treasure II 2020 Very Rare item TI10 Dota 2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
250.000 

Giá Card: 355.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Golden Grasping Bludgeon
Golden Grasping Bludgeon

Golden Grasping Bludgeon Slardar golden item Golden Trove Carafe 2015.

6.000.000  4.500.000 

Giá Card: 6.430.000 

Thêm vào giỏ
Taunt: Flopper
Taunt: Flopper
Taunt: Flopper Slardar taunt item ti9 Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ
Vantage of the Breach Warden
Vantage of the Breach Warden
Vantage of the Breach Warden Slardar new set item Dota 2.
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ