Seekling
Seekling

Seekling Courier mới của Dota 2 nằm trong chest Fluttering Cache.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng