Sold Out! Cunning Corsair
Cunning Corsair

Cunning Corsair Riki new set item Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

100.000 

Giá Card: 145.000 

Đọc tiếp
Sale! Edict of Shadows
Edict of Shadows

Edict of Shadows Riki new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gelid Touch
Gelid Touch

Gelid Touch set Riki Dota 2.

80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Golden Edict of Shadows
Golden Edict of Shadows

Golden Edict of Shadows Riki Very Rare new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Hunger of the Howling Wilds
Hunger of the Howling Wilds
Hunger of the Howling Wilds Riki new set item Diretide 2020 Dota 2.
110.000 

Giá Card: 155.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Monstrous Reprisal
Monstrous Reprisal

Monstrous Reprisal Riki set Dota 2.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng
Shadowshards
Shadowshards

Shadowshards riki dota2

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng