Cunning Corsair
Cunning Corsair

Cunning Corsair Riki new set item Dota 2 The International 2017 Collector’s Cache.

100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ
Edict of Shadows
Edict of Shadows

Edict of Shadows Riki new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Gelid Touch
Gelid Touch

Gelid Touch set Riki Dota 2.

80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ
Golden Edict of Shadows
Golden Edict of Shadows

Golden Edict of Shadows Riki Very Rare new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Hunger of the Howling Wilds
Hunger of the Howling Wilds
Hunger of the Howling Wilds Riki new set item Diretide 2020 Dota 2.
330.000 

Giá Card: 470.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Monstrous Reprisal
Monstrous Reprisal

Monstrous Reprisal Riki set Dota 2.

70.000  50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ
Shadowshards
Shadowshards

Shadowshards riki dota2

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ