Edict of Shadows
Edict of Shadows

Edict of Shadows Riki new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Golden Edict of Shadows
Golden Edict of Shadows

Golden Edict of Shadows Riki Very Rare new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Golden Shadow Masquerade
Golden Shadow Masquerade

Golden Shadow Masquerade Riki immortal ti6 item Dota 2.

170.000  155.000 

Giá Card: 220.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Shadow Masquerade
Shadow Masquerade

Shadow Masquerade Riki immortal ti6 item Dota 2.

35.000  25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ