Sale! Bane Of The Deathstalkers
Bane Of The Deathstalkers
Bane Of The Deathstalkers Phantom Assassin Ultra Rare new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
1.250.000 

Giá Card: 1.785.000 

Thêm vào giỏ hàng
Bloodroot Guard
Bloodroot Guard

Bloodroot Guard Phantom Assassin new set Dota 2.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Codicil of the Veiled Ones
Codicil of the Veiled Ones

Codicil of the Veiled Ones Phantom Assassin Ultra rare new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2.

420.000 

Giá Card: 600.000 

Thêm vào giỏ hàng
Cruel Reprisal
Cruel Reprisal

Cruel Reprisal Phantom Assassin new set item Dota 2.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Darkfeather Factioneer
Darkfeather Factioneer
Darkfeather Factioneer Phantom Assassin new set item Dota 2, cache 2 2022. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
650.000 

Giá Card: 930.000 

Thêm vào giỏ hàng
Gothic Whisper
Gothic Whisper
Gothic Whisper Phantom Assassin new Very Rare set item The International 2019 Collector's Cache. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
1.200.000 

Giá Card: 1.715.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Hell’s Guide
Hell’s Guide

Hell’s Guide phantom assassin dota2.

75.000 

Giá Card: 105.000 

Thêm vào giỏ hàng
Raiments of the Eventide
Raiments of the Eventide

Raiments of the Eventide Phantom assassin new set Dota 2.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! Visions of the Lifted Veil
Visions of the Lifted Veil

Visions of the Lifted Veil Phantom Assassin new set item The International 2018 Collector’s Cache. HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ.

200.000 

Giá Card: 285.000 

Đọc tiếp