Sale! Fetters of Omniscience
Fetters of Omniscience
Fetters of Omniscience Omniknight new set item Diretide 2020 Dota 2.
320.000 

Giá Card: 455.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Fetters of Omniscience of the Crimson Witness
Fetters of Omniscience of the Crimson Witness
Fetters of Omniscience of the Crimson Witness
3.400.000 

Giá Card: 4.855.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Heavenly Light
Heavenly Light

Heavenly Light

110.000 

Giá Card: 155.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Paragon’s Pride Bundle
Paragon’s Pride Bundle
Paragon's Pride Bundle Omniknight Rare new immortal item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Paragon’s Rebuke
Paragon’s Rebuke

Paragon’s Rebuke Omniknight new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Taunt: Bathed in the Glow
Taunt: Bathed in the Glow
Taunt: Bathed in the Glow Omniknight taunt Dota 2.
25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! The Undying Light
The Undying Light

The Undying Light Omniknight new set item Dota 2, Treasure of the Venerable One.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng