Obelisk of Foresight
Obelisk of Foresight

Obelisk of Foresight new Wards Dota 2. Treasure of the Endless Gaze new chest mới mở ra đc các ward mới đặc biệt của TI5. Đã có hàng trade được với giá rẻ : Fallen Sight Jungleworm Sentinel Rockshell Scout … Continued

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng