Sold Out! The International 2017 Battle Pass
The International 2017 Battle Pass

The International 2017 Battle Pass , Book chính thức của TI 7 khi mua mở ra đc rất nhiều item và kèm theo nhiều hoạt động. You will receive the following rewards: Immortal Treasure I Immortal Treasure II Immortal Treasure … Continued

240.000 

Giá Card: 345.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2017 Battle Pass – Level 75
The International 2017 Battle Pass – Level 75

The International 2017 Battle Pass – Level 75 , Book chính thức của TI 7 khi mua mở ra đc rất nhiều item và kèm theo nhiều hoạt động. Get a head start on your Battle Pass. For a discounted … Continued

850.000 

Giá Card: 1.215.000 

Đọc tiếp