Sale! Master Artificer’s Hammer
Master Artificer’s Hammer

Master Artificer’s Hammer gỡ gem màu và hiệu ứng ra khỏi unusual courier và special item trong Dota 2. Lưu ý khi dùng Master Artificer’s Hammer gỡ thì item sẽ mất.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng