Forbidden Knowledge
Forbidden Knowledge

Forbidden Knowledge Lich new set item Dota 2,fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Glare of the Tyrant
Glare of the Tyrant

Glare of the Tyrant Lich Rare new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Jiang Shi’s Revenge
Jiang Shi’s Revenge

Jiang Shi’s Revenge Lich new set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Perversions of the Bloodwhorl
Perversions of the Bloodwhorl
Perversions of the Bloodwhorl Lich new Immortal Treasure III 2020 item TI10 Dota 2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Shearing Deposition
Shearing Deposition

Shearing Deposition Lich immortal ti6 item Dota 2.

25.000  20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Taunt: Ice Cold Baller
Taunt: Ice Cold Baller
Taunt: Ice Cold Baller Lich taunt item ti9 Dota 2.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ