Glare of the Tyrant
Glare of the Tyrant

Glare of the Tyrant Lich Rare new immortal item Immortal Treasure I 2018 Dota 2. ti8 dota2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Shearing Deposition
Shearing Deposition

Shearing Deposition Lich immortal ti6 item Dota 2.

25.000  20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ