Lamb to the Slaughter
Lamb to the Slaughter

Lamb to the Slaughter Shadow shaman item Dota 2.

160.000 

Giá Card: 230.000 

Thêm vào giỏ