Krane the Enlightened (Full upgrade)
Krane the Enlightened (Full upgrade)

Krane the Enlightened đây là bản upgrade full unlock của Courier này

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng