Sale! Balance of the Bladekeeper
Balance of the Bladekeeper

Balance of the Bladekeeper Set Legendary Juggernaut Dota 2.

250.000  150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ
Battle Banner of the Masked
Battle Banner of the Masked

Battle Banner of the Masked Juggernaut item Dota 2.

135.000 

Giá Card: 195.000 

Thêm vào giỏ
Blade of Endless Power
Blade of Endless Power

Blade of Endless Power Juggernaut item Dota 2.

125.000 

Giá Card: 180.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Bladeform Legacy
Bladeform Legacy

Bladeform Legacy Arcana Juggernaut new item , new arcana Dota 2.

750.000  540.000 

Giá Card: 770.000 

Thêm vào giỏ
Bladesrunner
Bladesrunner

Bladesrunner juggernaut set item Dota 2.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Call of the Bladeform Legacy
Call of the Bladeform Legacy

Call of the Bladeform Legacy Voice arcana Juggernaut <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/pVxYHAwwDus” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

40.000  20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Cursed Crescent
Cursed Crescent

Cursed Crescent Juggernaut item Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Dashing Swordsman
Dashing Swordsman

Dashing Swordsman Juggernaut new item Dota 2.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Dragon Sword
Dragon Sword

Dragon Sword Juggernaut item Dota 2. Tag Auspicious, nếu bạn muốn tag normal , genuine có thể inbox chi tiết nhận giá ạ.

120.000  55.000 

Giá Card: 80.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Edge of the Lost Order
Edge of the Lost Order

Edge of the Lost Order Juggernaut new immortal item Immortal Treasure II 2018 Dota 2. ti8 dota2.

60.000  15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Elegant Stroke
Elegant Stroke

Elegant Stroke Juggernaut item weapon Dota 2.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Fortune’s Tout
Fortune’s Tout

Fortune’s Tout Juggernaut immortal ti6 item Dota 2.

15.000  10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ