Sale! Apogee of the Guardian Flame New
Apogee of the Guardian Flame
Apogee of the Guardian Flame Ember Spirit new immortal Ultra rare item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ.
400.000  280.000 

Giá Card: 400.000 

Thêm vào giỏ
Chalice of Ix’yxa New
Chalice of Ix’yxa
Chalice of Ix'yxa Pugna new immortal item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ.
30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ
Fortune of the Five Houses New
Fortune of the Five Houses
Fortune of the Five Houses Grimstroke new immortal item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ.
50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Golden Rectifier New
Golden Rectifier
Golden Rectifier Timbersaw new immortal Very rare item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ. Rectifier
200.000  150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ
Golden Twilight Schism New
Golden Twilight Schism
Golden Twilight Schism Luna new immortal Very rare item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ.
250.000 

Giá Card: 355.000 

Thêm vào giỏ
Horns of the Betrayer New
Horns of the Betrayer
Horns of the Betrayer Lion new immortal Rare item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ.
200.000 

Giá Card: 285.000 

Thêm vào giỏ
Rectifier New
Rectifier
Timbersaw new immortal item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ. Rectifier
40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ
The Gates of Nothl New
The Gates of Nothl
The Gates of Nothl Dazzle new immortal item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ.
50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ
Twilight Schism New
Twilight Schism
Twilight Schism Luna new immortal item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ.
60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ
Umbral Glyph New
Umbral Glyph
Umbral Glyph Warlock new immortal item Immortal Treasure II 2019 Dota 2. ti9 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ.
40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ