Golden Severing Crest
Golden Severing Crest

Golden Severing Crest Razor item Dota 2.

3.700.000 

Giá Card: 5.285.000 

Thêm vào giỏ hàng