Sale! Golden Lamb to the Slaughter
Golden Lamb to the Slaughter

Golden Lamb to the Slaughter Shadow shaman item Dota 2.

1.900.000 

Giá Card: 2.715.000 

Thêm vào giỏ hàng