Garb of the Great Deluge
Garb of the Great Deluge

Garb of the Great Deluge Disruptor set Dota 2. Treasure of the Crafter’s Relic đã có hàng trade được với giá rẻ : Naga Siren : Arms of the Captive Princess Nyx Assassin : Deviant Metamorphosis Crystal Maiden : Charge … Continued

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng