Focal Resonance
Focal Resonance

Focal Resonance Immortal Templar Assassin mới trong Immortal Chest III của Compendium 2015.

70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ