Sold Out! Fluttering Cache
Fluttering Cache

Fluttering Cache Treasure mới của giải Major Fall Season 2015 Dota 2. Các set và Treasure có thể trade đc sau 1/1/2016,có thể mua theo dạng mua bao nhiêu mình mở bấy nhiêu chest và đc gì gift đó.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Đọc tiếp