Sold Out! Soaring Cache
Soaring Cache

Soaring Cache , Cache chest của giải Major Fall 2015. Chỉ những ai đã sử dụng Fall Season Compendium 2015 mới có thế mua, Chest và các set mở ra có thể trade đc vào ngày 31/12/2015.Set sau khi mở … Continued

40.000 

Giá Card: 55.000 

Đọc tiếp