Sale! Eternal Harvest
Eternal Harvest

Eternal Harvest Shadow Fiend new set item Dota 2. fall season 2016 Boston Major.

4.650.000 

Giá Card: 6.645.000 

Thêm vào giỏ hàng
Fall 2016 Treasure III
Fall 2016 Treasure III

Fall 2016 Treasure III , The Boston Major chính thức ra mắt Fall 2016 Treasure III mới, nhiều set mới hơn kèm theo ưu đãi, hiện những ai sở hữu battle pass mới đc mua treasure III.

145.000 

Giá Card: 205.000 

Thêm vào giỏ hàng
Forbidden Knowledge
Forbidden Knowledge

Forbidden Knowledge Lich new set item Dota 2,fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Grim Reformation
Grim Reformation

Grim Reformation Undying new set item Dota 2.fall season 2016 Boston Major.

300.000 

Giá Card: 430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Order of the Wandering Flame
Order of the Wandering Flame

Order of the Wandering Flame Ember Spirit new set item, fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Portents of the Elder Myth
Portents of the Elder Myth

Portents of the Elder Myth Winter Wyvern new set item Dota 2.fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Primeval Predator
Primeval Predator

Primeval Predator Bloodseeker new set item Dota 2.fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Province of the Psion Inquisitor
Province of the Psion Inquisitor

Province of the Psion Inquisitor Templar Assassin new set item Dota 2.fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng