Corridan Maestro
Corridan Maestro

Corridan Maestro Storm new set item Dota 2. fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Eldritch Gnarl
Eldritch Gnarl

Eldritch Gnarl Treant Protector new set item Dota 2. fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Elemental Imperator
Elemental Imperator

Elemental Imperator Spirit breaker new set item Dota 2. fall season 2016 Boston Major.

200.000  95.000 

Giá Card: 135.000 

Thêm vào giỏ
Fall 2016 Treasure II
Fall 2016 Treasure II

Fall 2016 Treasure II , The Boston Major chính thức ra mắt Fall 2016 Treasure II mới, nhiều set mới hơn kèm theo ưu đãi, hiện những ai sở hữu battle pass mới đc mua treasure II.

240.000 

Giá Card: 345.000 

Thêm vào giỏ
Infernal Rambler
Infernal Rambler

Infernal Rambler Lion new set item Dota 2. fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Opus of the Vizier Exile
Opus of the Vizier Exile

Opus of the Vizier Exile Dark seer new set item Dota 2. fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Pilgrimage of the Bladeform Aesthete
Pilgrimage of the Bladeform Aesthete

Pilgrimage of the Bladeform Aesthete Juggernaut new set item Dota 2. fall season 2016 Boston Major.

4.800.000 

Giá Card: 6.855.000 

Thêm vào giỏ
Silent Edict
Silent Edict

Silent Edict Silencer new set item Dota 2. fall season 2016 Boston Major.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ