Effigy Reforger
Effigy Reforger

Effigy Reforger dùng để sửa các Effigy đã tạo.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng