Adornments of the Jade Emissary
Adornments of the Jade Emissary
Adornments of the Jade Emissary Earth Spirit new set item The International 2019 Collector's Cache. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Taunt: Dirt Surfer
Taunt: Dirt Surfer
Taunt: Dirt Surfer Earth Spirit taunt item ti9 Dota 2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng