Sale! Armory Expander
Armory Expander

Armory Expander Hòm mở rộng inventory Dota 2.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Artificer’s Chisel
Artificer’s Chisel

Artificer’s Chisel dùng để đục thêm lỗ socket trên item trong Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Artificer’s Hammer
Artificer’s Hammer

Artificer’s Hammer dùng để gỡ gem ra khỏi item trong Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Axolotl Upgrade Green
Axolotl Upgrade Green

Axolotl Upgrade Green Dùng để upgrade style courier Axolotl Dota 2.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Axolotl Upgrade Red
Axolotl Upgrade Red

Axolotl Upgrade Red Dùng để upgrade style courier Axolotl Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Master Artificer’s Hammer
Master Artificer’s Hammer

Master Artificer’s Hammer gỡ gem màu và hiệu ứng ra khỏi unusual courier và special item trong Dota 2. Lưu ý khi dùng Master Artificer’s Hammer gỡ thì item sẽ mất.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
The International 2015 – 1100 Compendium Points
The International 2015 – 1100 Compendium Points

The International 2015 – 1100 Compendium Points khi sử dụng tăng 11 level cho Compendium TI5. HIỆN ITEM ĐÃ HẾT HẠN.

Giá Card:

Đọc tiếp
The International 2015 – 2400 Compendium Points
The International 2015 – 2400 Compendium Points

The International 2015 – 2400 Compendium Points khi sử dụng tăng 24 level cho Compendium TI5. HIỆN ITEM ĐÃ HẾT HẠN.

Giá Card:

Đọc tiếp
The International 2015 – 500 Compendium Points
The International 2015 – 500 Compendium Points

The International 2015 – 500 Compendium Points khi sử dụng tăng 5 level cho Compendium TI5. HIỆN ITEM ĐÃ HẾT HẠN.

Giá Card:

Đọc tiếp
Sale! Tribute Upgrade Infuser
Tribute Upgrade Infuser

Tribute Upgrade Infuser Tool dùng để unlock hiệu ứng các set trong fall season 2015 Dota 2.

300.000 

Giá Card: 430.000 

Thêm vào giỏ hàng