Armory Expander
Armory Expander

Armory Expander Hòm mở rộng inventory Dota 2.

100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ
Artificer’s Chisel
Artificer’s Chisel

Artificer’s Chisel dùng để đục thêm lỗ socket trên item trong Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Artificer’s Hammer
Artificer’s Hammer

Artificer’s Hammer dùng để gỡ gem ra khỏi item trong Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Axolotl Upgrade Green
Axolotl Upgrade Green

Axolotl Upgrade Green Dùng để upgrade style courier Axolotl Dota 2.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Axolotl Upgrade Red
Axolotl Upgrade Red

Axolotl Upgrade Red Dùng để upgrade style courier Axolotl Dota 2.

20.000  10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Master Artificer’s Hammer
Master Artificer’s Hammer

Master Artificer’s Hammer gỡ gem màu và hiệu ứng ra khỏi unusual courier và special item trong Dota 2. Lưu ý khi dùng Master Artificer’s Hammer gỡ thì item sẽ mất.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
The International 2015 – 1100 Compendium Points
The International 2015 – 1100 Compendium Points

The International 2015 – 1100 Compendium Points khi sử dụng tăng 11 level cho Compendium TI5. HIỆN ITEM ĐÃ HẾT HẠN.

Giá Card:

Đọc tiếp
The International 2015 – 2400 Compendium Points
The International 2015 – 2400 Compendium Points

The International 2015 – 2400 Compendium Points khi sử dụng tăng 24 level cho Compendium TI5. HIỆN ITEM ĐÃ HẾT HẠN.

Giá Card:

Đọc tiếp
The International 2015 – 500 Compendium Points
The International 2015 – 500 Compendium Points

The International 2015 – 500 Compendium Points khi sử dụng tăng 5 level cho Compendium TI5. HIỆN ITEM ĐÃ HẾT HẠN.

Giá Card:

Đọc tiếp
Tribute Upgrade Infuser
Tribute Upgrade Infuser

Tribute Upgrade Infuser Tool dùng để unlock hiệu ứng các set trong fall season 2015 Dota 2.

315.000 

Giá Card: 450.000 

Thêm vào giỏ