Sold Out! The International 2016 – 11 Battle Pass Levels
The International 2016 – 11 Battle Pass Levels

The International 2016 – 11 Battle Pass Levels Khi sử dụng đc lên 11 level cho The International 2016 Battle Pass.

100.000 

Giá Card: 145.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2016 – 24 Battle Pass Levels
The International 2016 – 24 Battle Pass Levels

The International 2016 – 24 Battle Pass Levels Khi sử dụng đc lên 24 level cho The International 2016 Battle Pass.

200.000 

Giá Card: 285.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2016 – 5 Battle Pass Levels
The International 2016 – 5 Battle Pass Levels

The International 2016 – 5 Battle Pass Levels Khi sử dụng đc lên 5 level cho The International 2016 Battle Pass.

50.000 

Giá Card: 70.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2016 Battle Pass
The International 2016 Battle Pass

The International 2016 Battle Pass The Internetional 6 Compendium đã chứng thức ra mắt,có ngay rất nhiều item khi mở ra và đc tham gia các sự kiện,và đc mua những item giành riêng cho người sở hữu The International … Continued

200.000 

Giá Card: 285.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2016 Battle Pass (Giao Ngay)
The International 2016 Battle Pass (Giao Ngay)

The International 2016 Battle Pass The Internetional 6 Compendium đã chứng thức ra mắt,có ngay rất nhiều item khi mở ra và đc tham gia các sự kiện,và đc mua những item giành riêng cho người sở hữu The International … Continued

230.000 

Giá Card: 330.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2016 Battle Pass Level 50
The International 2016 Battle Pass Level 50

The International 2016 Battle Pass khi mở ra được ngay level 50,The Internetional 6 Compendium đã chứng thức ra mắt,có ngay rất nhiều item khi mở ra và đc tham gia các sự kiện,và đc mua những item giành riêng … Continued

540.000 

Giá Card: 770.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2016 Battle Pass Level 50 (Giao Ngay)
The International 2016 Battle Pass Level 50 (Giao Ngay)

The International 2016 Battle Pass khi mở ra được ngay level 50,The Internetional 6 Compendium đã chứng thức ra mắt,có ngay rất nhiều item khi mở ra và đc tham gia các sự kiện,và đc mua những item giành riêng … Continued

580.000 

Giá Card: 830.000 

Đọc tiếp
Winter 2017 Battle Pass
Winter 2017 Battle Pass

Winter 2017 Battle Pass Dota 2 battle pass compendium winter 2017. Battle pass cho Kiev Major 2017 bắt đầu từ 23/4/2017.

180.000 

Giá Card: 255.000 

Thêm vào giỏ hàng
Winter 2017 Treasure I
Winter 2017 Treasure I

Winter 2017 Treasure I Dota 2 Treasure nằm trong Winter 2017 Battle Pass Dota 2 battle pass compendium winter 2017. Battle pass cho Kiev Major 2017 bắt đầu từ 23/4/2017.

55.000 

Giá Card: 80.000 

Thêm vào giỏ hàng