Block of The International 2015
Block of The International 2015

Block of The International 2015 Effigy TI5 Dota 2.

85.000 

Giá Card: 120.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Effigy Block of Frost
Effigy Block of Frost

Effigy Block of Frost Dota 2 Effigy.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Effigy Block of Jade
Effigy Block of Jade

Effigy Block of Jade Dota 2 Effigy.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Effigy Block The International 2015
Effigy Block The International 2015

Effigy Block The International 2015 Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Effigy Reforger
Effigy Reforger

Effigy Reforger dùng để sửa các Effigy đã tạo.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng