Defender of Ruin
Defender of Ruin
Defender of Ruin Disruptor new Rare set item The International 2019 Collector's Cache. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
300.000 

Giá Card: 430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Orb of Deliverance
Orb of Deliverance

Orb of Deliverance Disruptor new immortal item Trove Carafe 2018 Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Skarsnik and Gobbla
Skarsnik and Gobbla

Skarsnik and Gobbla disruptor new item dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Stormcharge Dragoon
Stormcharge Dragoon

Stormcharge Dragoon Disruptor new set item Extremely Rare Winter 2017 Dota 2.

575.000 

Giá Card: 820.000 

Thêm vào giỏ hàng