Draconic Requiem
Draconic Requiem
Draconic Requiem Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Eternal Testament
Eternal Testament

Eternal Testament Death Prophet new set item The International 2017 Collector’s Cache Dota 2.

250.000 

Giá Card: 355.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Mistress of the Long Night
Mistress of the Long Night

Mistress of the Long Night Death Prophet new set item Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Oaths of the Beloved
Oaths of the Beloved
Oaths of the Beloved
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Secrets of the Merqueen
Secrets of the Merqueen

Secrets of the Merqueen set Death prophet Ultra rare Shanghai major Dota 2.

2.500.000 

Giá Card: 3.570.000 

Thêm vào giỏ hàng
Soul of the Brightshroud
Soul of the Brightshroud
Soul of the Brightshroud Death Prophet new set item The International 2019 Collector's Cache. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ
300.000 

Giá Card: 430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Temptation of the Mothbinder
Temptation of the Mothbinder

Temptation of the Mothbinder Death Prophet Death Prophet new set item Dota 2 Winter 2017.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
The Shaded Eulogy
The Shaded Eulogy

The Shaded Eulogy Death prophet set Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Wail of the Winter Revenant
Wail of the Winter Revenant
Wail of the Winter Revenant Death Prophet new set item Dota 2.
15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng