Sold Out! Compendium TI 12 – Standard (6 level)
Compendium TI 12 – Standard (6 level)
Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
160.000 

Giá Card: 230.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Compendium TI 12 – UPGRADED (50 level)
Compendium TI 12 – UPGRADED (50 level)
Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
620.000 

Giá Card: 885.000 

Đọc tiếp