Sold Out! Combo 15 set The International 2019 Collector’s Cache
Combo 15 set The International 2019 Collector’s Cache
Combo này khi mua sẽ đc cả 15 set trong The International 2019 Collector's Cache ( Dĩ nhiên là k có Rare, Very rare , Ultra rare nhé ạ ) HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ. (Vì 1 ngày chỉ gift đc 8 lần nên có thể giao 2-3 ngày mới xong 15 set nhé ạ.)
570.000 

Giá Card: 815.000 

Đọc tiếp