Sold Out! Combo 14 set The International 2018 Collector’s Cache
Combo 14 set The International 2018 Collector’s Cache

Combo này khi mua sẽ đc cả 14 set trong The International 2018 Collector’s Cache ( Dĩ nhiên là k có Rare, Very rare , Ultra rare nhé ae ) HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha … Continued

500.000 

Giá Card: 715.000 

Đọc tiếp